Cách chỉnh sửa hồ sơ cá nhân trong tài khoản của bạn

Để cập nhật hồ sơ của bạn, hãy làm theo các bước bên dưới:

Bước 1: Chạm vào tên người dùng ở góc phải trên cùng màn hình, nhấn vào [Chỉnh sửa Hồ sơ cá nhân]

1679

Bước 2: Nhập thông tin cá nhân của bạn vào biểu mẫu rồi chọn [Lưu hồ sơ]

1679